Menu Content/Inhalt
Home
MECOTER

WWW.CESEC.RO

People for ideas logo ideas for people

PNCDI2 Ideas program

 

 

Mathematical modeling of key mechanisms involved in the mobility of metals in terrestrial and wetland ecosystems - MECOTER

 

RAPORT SINTEZĂ FINAL

 

Un proiect de succes: 3 articole in reviste cotate ISI, 5 capitole in carti la editura Springer,

un al saselea capitol Springer in pregatire, invitatie pentru prezentarea rezultatelor la conferinta proiectului COST 870, numeroase comunicari interne si internationale

Prelevare la Zlatna

Proiectul se situeaza la convergenta a trei directii disciplinare: biogeochimia metalelor, ecotoxicologia metalelor si modelarea matematica a bioremedierii zonelor contaminate. O prioritate majora in biogeochimia metalelor este cuplarea cunoasterii la scari micro cu cea despre procesele de ciclare a metalelor la scara sistemelor socio-ecologice. O prioritate de cercetare in ecotoxicologia metalelor este extinderea cunoasterii despre efectele metalelor prin cercetari in ecosisteme si complexe de ecosisteme reale, de scara mare.modelarea in bioremediere este o directie de cercetare in sine, strans legata de cele anterioare deoarece:

1) siturile contaminate sunt complexe de ecosisteme,

2) modelarea presupune existenta unor cunostinte de biogeochimie si ecotoxicologie, actiunile de bioremediere pot fi vazute ca experimente in situ relevante pentru studierea ciclarii si a efectelor metalelor. In acest context, proiectul propune construirea unui portofoliu coerent de modele holiste si mecaniciste la scari mezo si macro despre ciclarea metalelor in doua complexe de ecosisteme: unul intens poluat, celalalt cu poluare moderata. Nivelul mezo este abordat pe cale experimentala folosind lisimetre cu sol neperturbat, iar nivelul macro este abordate prin cercetare in teren a circuitelor biogeochimice locale.

Dincolo de caracterul de cercetare fundamentala rezultatele proiectului vor fi direct relevante pentru probleme practice cum sunt evaluarea riscului toxicologic si ecotoxicologic, strategii de bioremediere si proiectarea metabolismului sistemelor socio-ecologice. Proiectul va fi implementat in stransa cooperare cu un consortiu german de centre de cercetare din domeniul biogeochimiei metalelor in zone contaminate.

experiment experiment